Czysta demagogia

Polityka, media itp.

Category Archives: technologiczne bezrobocie

Nagonka mediów na młodych ambitnych bezrobotnych!!!


Od pewnego czasu trwa narastająca nagonka na osoby, które udało już się zaszufladkować przypisując im akronim NEET(nieuczący się, niepracujący i nieszkolący się).
Na początek trochę „lektury”, do której po części się odniosę. więcej…

Upadek systemu rynkowo-monetarnego jest nieunikniony.


Jak wiadomo, większość krajów na naszej planecie opiera się na gospodarce rynkowej. Reszta to praktycznie kraje około komunistyczne.

W gospodarce rynkowej różne podmioty konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest tzw. wydajność pracy. To nic innego jak stosunek wartości wykonanych dóbr lub wyświadczonych usług do czasu, w jakim te dobra zostały wykonane lub usługi wyświadczone. Mówiąc inaczej, to stosunek wartości danej pracy do czasu, w którym została wykonana. Przykład: Pan X wyprodukował w godzinę 20 win razem wartych 100zł. Pan Y wyprodukował w godzinę 5 win razem wartych 500zł. Jak się pewnie domyślacie, wydajność pracy Pana Y jest większa. Naturą gospodarki rynkowej jest kłaść nacisk na ową wydajność. Jeśli prezes firmy będzie miał wybór między zatrudnieniem pięciu osób, a zatrudnieniem 2 osób i kupnie maszyny, jeśli wyjdzie taniej(a wyjdzie), to ręka mu nie drgnie, żeby to zrobić.

I tu dochodzimy do przyczyny, od której rozpadnie się system rynkowo-monetarny.

czytaj dalej…