Czysta demagogia

Polityka, media itp.

Upadek systemu rynkowo-monetarnego jest nieunikniony.


Jak wiadomo, większość krajów na naszej planecie opiera się na gospodarce rynkowej. Reszta to praktycznie kraje około komunistyczne.

W gospodarce rynkowej różne podmioty konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest tzw. wydajność pracy. To nic innego jak stosunek wartości wykonanych dóbr lub wyświadczonych usług do czasu, w jakim te dobra zostały wykonane lub usługi wyświadczone. Mówiąc inaczej, to stosunek wartości danej pracy do czasu, w którym została wykonana. Przykład: Pan X wyprodukował w godzinę 20 win razem wartych 100zł. Pan Y wyprodukował w godzinę 5 win razem wartych 500zł. Jak się pewnie domyślacie, wydajność pracy Pana Y jest większa. Naturą gospodarki rynkowej jest kłaść nacisk na ową wydajność. Jeśli prezes firmy będzie miał wybór między zatrudnieniem pięciu osób, a zatrudnieniem 2 osób i kupnie maszyny, jeśli wyjdzie taniej(a wyjdzie), to ręka mu nie drgnie, żeby to zrobić.

I tu dochodzimy do przyczyny, od której rozpadnie się system rynkowo-monetarny.

czytaj dalej…

Socjaliści, wolnorynkowcy, kapitaliści – jedna banda (oszołomów?) !!!


Jak sytuacja wygląda w obecnej rzeczywistości?
Socjalista mówi:
-Trzeba podwyższyć podatek dla największych firm!!!
Kapitalista odpowiada:
-Wy socjaliści, po prostu żałujecie ludziom bogactwa.
Wolnorynkowiec:
-Trzeba zapewnić wszystkim równy dostęp do rynku, m.in. przez deregulacje zawodów, a rynek sam się wyreguluję.

Każdy z nich jest przeciwko pozostałym, a jednocześnie każdy jest za systemem rynkowo-monetarym, czyli istotą problemu.

więcej

„25 lat wolności” – medialna farsa


Dlaczego w Polsce nie ma demokracji.


Często pojawiają się opinie w stylu „demokracja to ustrój, gdzie rządzą idioci” głoszone przez p. Janusza Korwin-Mikkego, a także w internecie. Nie wiem czemu tak często mówi się w Polsce o demokracji, skoro taki system w naszym kraju nie obowiązuje.
Czytaj więcej